ICS 2013 Team

 P Rajasekar  image  Arumugan
P RajasekarOrganising Secretary Deepak Goyalongress Chair ArumugamWorkshop Coordinator
 david rajan  SANTHARAM
David RajanPatron V ShantaramPatron
 Prof.-Ochi  Nishith Shah  Raju Vaishya
Mitsuo OchiPresident, ACRS  Nishith ShahPresident, ICS Raju VaishyaTreasurer, ICS
Organizing Committees
B  Pasupathy
V Singaravadivelu
Balaji Srinivasan
Navaladi Shankar
Subair Khan
Praveen Kumar
Krishnamurthy
Narendar Dasaraju
Harish
Appala Raju
Shyam Sunder
Kalyan
Omer Sharif
Rajesh
P  Suresh
Bupesh Karthik
Clement Joseph
Senthil Sailesh
Pazhani